KOMEDA.482.061 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว ใช้น้ำ 3/6L

คะแนน (0.00)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รหัสสินค้า: 10620011
  • ยี่ห้อ: KOMEDA

รายละเอียด

Model: 482.061 Size: 710 x 370 x 725 mm. Flushing: Siphon Dual 3/6 L Seat cover: PP material Soft close Drainage: S-trap 300 mm.

ลักษณะพิเศษ

คุณสมบัติของเซรามิคที่ดี

• การเผาเซรามิคตอ้งมีที่อุณหภูมิที่1250 องศา

• ขนาดความกว้างยาว สูง เกณฑค์วามคาคเคลื่อน ± 3 %

• การบิดเบี้ยวต้องไม่มากกว่า 6 มม

• ความหนาของตวัโถหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม

• สีผิวเคลือบของโถสุขภัณฑ์

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

รีวิว

คะแนน: 0.00 / 5 (0 รีวิว)

รีวิว

Rate:

สินค้าที่เกี่ยวข้อง