กรุณาใช้งานผ่าน Browser ที่รองรับการใช้งาน คือ Google Chrome ,Firefox, Edge และ Safari;

บริการออกแบบ ห้องน้ำ ห้องครัว

บริการออกแบบ ห้องน้ำ ห้องครัว

วัดพื้นที่   การวัดพื้นที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ...

โฮมสุขภัณฑ์ · 1 ปีที่แล้ว
บริการออกแบบ ห้องน้ำ ห้องครัว

บริการออกแบบ ห้องน้ำ ห้องครัว

วัดพื้นที่   การวัดพื้นที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการออกแบบ การวัดพื้นที่อย่างถูกต้องแม่นยำจะช่วยให้การออกแบบพื้นที่เกิดประโยชน์และสามารถกำหนดพื้นที่ใช้สอยที่พอดีตามความต้องการและสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง

วัดระยะ กว้าง x ยาว x สูง ของห้อง ตำแหน่งประตูหน้าต่าง ตำแหน่งสุขภัณฑ์ ตำแหน่งท่อน้ำ เตาแก๊ส

เลือกสไตล์ที่ชอบ   เลือกแบบห้องน้ำ ห้องครัว ที่คุณชื่นชอบจากหนังสือ นิตยสาร หรือดูตัวอย่างงานได้ที่เคาน์เตอร์บริการออกแบบ

ออกแบบและปรึกษา   นำข้อมูลที่ได้ไปที่เคาน์เตอร์ออกแบบเพื่อปรึกษานักออกแบบในการดีไซน์ห้องน้ำ ห้องครัว ใช้ระยะเวลาในการออกแบบ 3-5 วัน 

แจ้งชื่อ หรือ หมายเลขสมาชิก แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ E-mail

ได้แบบในสไตล์ของคุณ   เมื่อแบบจากภาพ 3D ตรงกับความต้องการและอยู่ในงบประมาณ (สามารถแก้ไขแบบได้ 2 ครั้ง) สรุปแบบกับนักออกแบบเพื่อคำนวณราคาสินค้าและจำนวนสินค้าที่ต้องใช้ เพื่อสั่งสินค้าต่อไป


เงื่อนไขการรับบริการออกแบบ 3D Design Center   ค่ามัดจำ    500    บาท
Cotto Studio       ค่ามัดจำ   1,000   บาท

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า พนักงานขาย / เคาน์เตอร์บริการงานขาย


หมายเลขโทรศัพท์ 3D Design Center 0  5312  600  ต่อ  804

Cotto Studio 0  5312  600  ต่อ   803