บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดสูงสุด 15%

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดสูงสุด 15%

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดสูงสุด 15%

*สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ใช้จ่าย ณ โฮมสุขภัณฑ์ ครบตามเงื่อนไขระหว่าง วันที่ 16 มี.ค.65 - 15 มี.ค.66 (ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี = 10%,ทุกวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ = 13% ,พิเศษ ทุกวันที่16-20 ของเดือน = 15%) ลูกค้าสามารถแลกใช้คะแนนสะสมเท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น เพื่อแลกรับส่วนลดได้ ณ จุดขาย โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้เองที่แอปพลิเคชั่น บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร 0 2638 4000 กด 1522

*การแลกคะแนนสะสมต้องแลกเต็มจำนวน ทุก 1,000 คะแนน หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอจะไม่ทำการ แลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน

*เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนเท่านั้น รายการผ่อนชำระ Be smart ทุกประเภท ไม่ร่วม Promotion นี้

*บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมเท่านั้นและคงสภาพปกติ ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเสริม) บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม,บัตรเครดิตยูเนียนเพย์ ,บัตรเครดิตติดแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพ,บัตรเครดิตแพลทินัมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกันเอ็กซเพรส

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นบัตรเครดิตประเภทองค์กร,บัตรเครดิตส่วนราชการ,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยและบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ ไม่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

*สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ระยะเวลา 16 มี.ค.65 - 15 มี.ค.66

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.3018.30 น. โทร.053126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย วาย