BIG SIZE THAILAND

BIG SIZE THAILAND

ซื้อกระเบื้องปูพื้น(FT) ขนาด 12x24 , 24x24 และกระเบื้องปูผนัง(WT) ขนาด 10x16 เกรด A หรือ B ที่ร่วมรายการ
จากแบรนด์คอตโต้ โสสุโก้ คัมพานา ยูโรป้า ครบตามเงื่อนไข รับบัตรเทสโก้โลตัส ตามที่กำหนด

-          ซื้อครบ 7,000 บาทขึ้นไป รับบัตรเทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท

-          ซื้อครบ 14,000 บาทขึ้นไป รับบัตรเทสโก้โลตัส มูลค่า 300 บาท

-          ซื้อครบ 20,000 บาทขึ้นไป รับบัตรเทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท

16 พ.ย. – 30 ธ.ค. 64

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย