HALF YEAR SALE

HALF  YEAR  SALE

ซื้อกระเบื้อง  COTTO ครบ 12,000 บาทขึ้นไป รับของแถมฟรี กระบอกน้ำ DIGITAL บอกอุณหภูมิ

29 มิ.ย.-31 ส.ค. 64

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย