บัตรเครดิตกสิกรไทย แลกคะแนนรับส่วนลด

บัตรเครดิตกสิกรไทย แลกคะแนนรับส่วนลด

บัตรเครดิตกสิกรไทย แลกคะแนนรับส่วนลด

เงื่อนไขการใช้คะแนน

-   ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น

-   บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม ,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

-   กำหนดการแลกคะแนนสะสมตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ

-   กรณีแลกคะแนนแทนเงิน เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 ไม่สามารถแลกคะแนนแทนเงินได้

-   กรณีแลกคะแนนเป็นส่วนลด จำกัดการใช้สิทธิ์เฉพาะการชำระแบบเต็มจำนวนเท่านั้น เศษทศนิยมไม่สามารถนำมาคำนวณส่วนลด และยอดเงินส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถนำไปผ่อนต่อได้

-   คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก

-   คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินได้

-   คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงิน/ส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น

-   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

-   วันนี้-30 ธ.ค.64

http://www.kasikornbank.com

K-Contact Center 02-8888888