KOLER Super Sale ช้อปไม่หยุด แจกจุใจ

KOLER Super Sale ช้อปไม่หยุด แจกจุใจ

KOLER Super Sale ช้อปไม่หยุด แจกจุใจ

ซื้อสุขภัณฑ์ K-45535X-WK  สุขภัณฑ์สองชิ้นรุ่น โอเอซิส ครบทุกๆ 4 ตัวในบิลเดียวกัน

รับฟรี Gift Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท

ซื้อสุขภัณฑ์ K-45535X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้นรุ่น โอเอซิส ครบทุกๆ 3 ตัวในบิลเดียวกัน

รับฟรี Gift Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท

ซื้อสุขภัณฑ์ K-75750X-S-WK  สุขภัณฑ์สองชิ้นรุ่น เฟิร์น ครบทุกๆ 2 ตัวในบิลเดียวกัน

รับฟรี Gift Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท

ซื้อสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Kohler และ Karat ทุกรุ่น

รับฟรี Gift Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท

วันนี้ - จนกว่าของแถมจะหมด

ที่โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย