Kohler Shopping Bag

Kohler Shopping Bag

ซื้อสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ระบบชำระล้าง Class five สินค้าที่ร่วมรายการรุ่นใดก็ได้ รับฟรี กระเป๋าผ้า 1 ใบ

สินค้าที่ร่วมรายการ

โคห์เลอร์.K-72635X -0 สุขภัณฑ์สองชิ้น เวลเวิร์ธ

โคห์เลอร์.K-75991X-S-O สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาวรุ่นรีช 3/4.8ลิตร

โคห์เลอร์.K-75921X-S-0 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาวฝาSoftรุ่นคาเรส(ท่อเซรามิค)3/4.2ลิตร

โคห์เลอร์.K-25991X-0 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาวพร้อมฝารองนั่ง C3-030 รุ่นรีช

โคห์เลอร์.K-30312X-0สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาวรุ่นริช+ฝาอเนกประสงค์C3-050

โคห์เลอร์.K-5171X-C-Oสุขภัณฑ์สีขาวรุ่นอะแดร์

โคห์เลอร์.K-76815X-S-0 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาวรุ่นรีช 3/4.8L.

โคห์เลอร์.K-3854X-C-O สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวรุ่นเทรสแชม

โคห์เลอร์.K-75920X-S-O สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาวรุ่นซานราเฟลท่อเซรามิค

โคห์เลอร์.K-8688X-S-O สุขภัณฑ์สีขาวรุ่นซานราเฟลแกรนด์ 4.8ลิตร

โคห์เลอร์.K-3453X-S-0สุขภัณฑ์สีขาว รุ่นเมมมัวร์ สเตทลี่

โคห์เลอร์.K-3869X-S-Oสุขภัณฑ์สีขาวรุ่นแอโรไดน์ 3/4.8L.

โคห์เลอร์.K-24097X-0สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว+ฝาC3-150 รุ่นซานราเฟล 4.8L.

โคห์เลอร์.K-23869X-0 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งไฟฟ้าC3-130 รุ่นแอโรไดน์

โคห์เลอร์.K-45549X-0 สุขภัณฑ์สีขาวฝารองนั่งอัตโนมัติC3-225รุ่นซานราเฟล

โคห์เลอร์.K-77739X-SL-0สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวฝาSoftรุ่นโมเดิร์นไลฟ์3/4.5ลิตร

 1 ต.ค.-30 พ.ย.63

ที่โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย