Happy hygiene with TOTO

Happy hygiene with TOTO

ซื้อผลิตภัณฑ์ TOTO ครบตามเงื่อนไขรับฟรี

ครบ 10,000 บาท รับฟรี TOTO Canvas bag

ครบ 15,000 บาท รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 200 บาท

ครบ 30,000 บาท รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 500 บาท

ครบ 60,000 บาท รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 1,200 บาท

ครบ 120,000 บาท รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 2,500 บาท

ครบ 300,000 บาท รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 6,500 บาท

ครบ 500,000 บาท รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 12,000 บาท

ครบ 1,000,000 บาท รับฟรี ทองคำ 1 บาท

ระยะเวลา เริ่ม วันนี้ 31 ส.ค. 63

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.3018.30 น. โทร.053126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย