ช้อปทั้งปี รับบัตรของขวัญคุ้มคูณ3

ช้อปทั้งปี รับบัตรของขวัญคุ้มคูณ3

ช้อปทั้งปี รับบัตรของขวัญคุ้มคูณ3

เพียงสะสมยอดซื้อสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไข รับบัตรของขวัญโฮมสุขภัณฑ์ สูงสุด 24,000 บาท

-ช้อปครบ 1.5 ล้านบาท รับบัตรของขวัญโฮมสุขภัณฑ์ มูลค่า 8,000 บาท

-ช้อปครบ 3 ล้านบาท รับบัตรของขวัญโฮมสุขภัณฑ์ เพิ่ม มูลค่า 8,000 บาท และ ONTOP เพิ่มให้อีก 8,000 บาท

ภายใต้ชื่อเดียวกันรหัสเดียวกัน

สะสมภายในระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 15 ธ.ค.67

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร.053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย