ธนาคารกสิกรไทย แลกคะแนนสะสม Reward point ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท*

ธนาคารกสิกรไทย แลกคะแนนสะสม Reward point ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท*

ธนาคารกสิกรไทย  แลกคะแนนสะสม Reward point ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท*

เงื่อนไขการใช้คะแนน

-           ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น

-           บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม ,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

-           กำหนดการแลกคะแนนสะสมตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ

-           กรณีแลกคะแนนแทนเงิน เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 ไม่สามารถแลกคะแนนแทนเงินได้

-           กรณีแลกคะแนนเป็นส่วนลด จำกัดการใช้สิทธิ์เฉพาะการชำระแบบเต็มจำนวนเท่านั้น เศษทศนิยมไม่สามารถนำมาคำนวณส่วนลด และยอดเงินส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถนำไปผ่อนต่อได้

-           คะแนนสะสม Kbank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก

-           คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินได้

-           คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงิน/ส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น

-           ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

www.kasikornbank.com

K-Contact Center 02-8888888

*สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ระยะเวลา 2 ม.ค.-30 ธ.ค. 67

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร.053126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย วาย