โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมทำบุญงานทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมทำบุญงานทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566  บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด  โดยคุณอุไรวรรณ อนุรุทธิ์เนตรศิริ  , คุณนพ  อนุรุทธิ์เนตรศิริ , 

คุณสุชญาดา อนุรุทธิ์เนตรศิริ และคุณเกษณี อนุรุทธิ์เนตรศิริ ผู้บริหาร ร่วมทำบุญงานทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  

ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เพื่อทอดถวายสร้างอาคารโรงพยาบาลนานาชาติ รักษามะเร็งและบริการทั่วไป

ภาคเหนือ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 13 ชั้น จำนวน 500 เตียง งบประมาณก่อสร้าง 1,200 ล้านบาท ร่วมกับคณะประชาชนผู้มีจิตศรัทธา

ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานกฐินครั้งนี้


โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย