เวเบอร์.ไทล์วิส กาวซีเมนต์ 20 กก.

คะแนน (0.00)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รหัสสินค้า: 8855401003042
  • ยี่ห้อ: เวเบอร์
  • วัสดุ: ปูน
  • สี: เทา
  • หน่วยนับ: ถุง
  • น้ำหนัก 20.00 กก.

รายละเอียด

กาวซีเมนต์ เวเบอร์ ไทล์วิส มีรายละเอียดดังนี้
- เหมาะกับงานโครงการขนาดเล็กที่ปูกระเบื้องทั่วไป
- เหมาะกับการทดแทนวัสดุแบบเดิมๆ (ปูนดำ)
- ปูกระเบื้องเซรามิค บนพื้นและผนังซีเมนต์

การเก็บรักษา
- 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดปากถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

คุณสมบัติเด่น
- กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ขายดีอันดับ 1 ในไทย
- มีสารยึดเกาะพิเศษ กระเบื้องไม่ลื่นไหลเวลาปูบนผนัง
- มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด)
- พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
- สามารถปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

ข้อมูลทางเทคนิค
- ความหนาแน่น : 1.4 กรัม/ซม3
- ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 – 4 นาที
- อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง
- ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20-30 นาที
- การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 15 นาที
- ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว :  2 – 10 มม.
- ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย  : 24 ชั่วโมง

รีวิว

คะแนน: 0.00 / 5 (0 รีวิว)

รีวิว

Rate:

สินค้าที่เกี่ยวข้อง