เวเบอร์ แถมกระหน่ำรับหน้าฝน

เวเบอร์ แถมกระหน่ำรับหน้าฝน

เวเบอร์ แถมกระหน่ำรับหน้าฝน

ซื้อสินค้า ปูนกาวซีเมนต์เวเบอร์ ขนาด 20 กก. ครบรับฟรี กาวซีเมนต์ โดยเป็นรุ่นและขนาดเดียวกัน

สินค้าที่ร่วมรายการมีดังนี้

•เวเบอร์.ไทล์ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ 20 กก.ซื้อ 9 แถม 1

•เวเบอร์.ไทล์เซ็ม กาวซีเมนต์ 20 กก. ซื้อ 9 แถม 1

•เวเบอร์.ไทล์วิส  กาวซีเมนต์ 20 กก. ซื้อ 9 แถม 1

•เวเบอร์.ไทล์เกรส กาวซีเมนต์(ผงสีเทา) 20 กก. ซื้อ 9 แถม 1

•เวเบอร์.กาวซิเมนต์ผงไทล์ทูอินวัน 20 กก. ซื้อ 9 แถม 1

•เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ กก. ซื้อ 7 แถม 1

1-31 ก.ค. 64

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย